www.naucim.cz

info 605123130


1.FOTOKROUŽEK 

2. MATEMATIKA HROU -

info 605123130

CO ZNÁM, TO JE HRAČKA 


3. SMALTOVÁNÍ A ENKAUSTIKA

 - BARVOHRANÍ - 

TVOŘENÍ PRO RADOST

 A NADŠENÍ - info 605123130

ENKAUSTIKA, 

SMALTY VYPALOVANÉ DO 200°,

,


4. TANEC SRDCEM - info 605123130

relaxace a odbourávání stresu tancem

Individuální koučink, 

matematika,

u lektorky nebo po domluvě 

- enkaustika, smaltování na 180°C, fotografování

Fotografování

DOMLUVA OSOBNĚ NEBO MOBILEM 605123130 

Příprava na přijímací zkoušky

DOMLUVA OSOBNĚ NEBO MOBILEM 605123130 

Doučování matematika

DOMLUVA OSOBNĚ NEBO MOBILEM 605123130